Motoškola úspěšně odstartovala

Máme za sebou první dva kurzy Motoškoly v provozu. K velké spokojenosti jak nás instruktorů tak i našich žáků se vydařilo počasí a bylo slunečno po oba první termíny letošní sezony.

Přípravy na kurzy probíhaly přes zimu poctivě, což bylo vidět po celodenním výcviku na všech účastnících. Při začátku dělalo většině problem krizové brždění a hlavně plynulost jízdy v zatáčkách.

V průběhu obou kurzů se všichni postupně zlepšovali. Teorie probíhala před i po každém úseku, takže každý měl prostor se na všechno podstatné zeptat a chyby v řízení ihned eliminovat a snažit se jich dále vyvarovat. Hodně se probírala technika průjezdu zatáčky a k našemu překvapení i gumy, jejich přilnavost a výdrž za různých podmínek.

Do dalších kurzů připravujeme několik drobných úprav výuky tak, abychom vyhověli pokud možno vám všem, kteří se chcete naší motoškoly zúčastnit.

Pepík “Sršeň” Šiler

© 2024 Motoškola Sršeň