Obchodní podmínky

1. Úvodem

1.1. Provozovatelem kurzů jízdy na motocyklu (dále jen „kurzy“) je společnost Motoškola – Sršeň s.r.o., IČO: 069 22 406, se sídlem Vosí č.ev. 4, 340 12 Švihov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 35985 (dále jen „my“).

1.2. Na webových stránkách www.motoskola-srsen.cz (dále jen „webové stránky“) inzerujeme naše služby, které si vy jako zákazníci můžete objednat.

1.3. Cílem tohoto dokumentu, obchodních podmínek, je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi námi prostřednictvím webových stránek a informovat vás o nich. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i smlouva mezi námi.

1.4. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich webových stránkách.

1.5. Zpracováváme vaše osobní údaje, veškeré podrobnosti se můžete dozvědět tady.

2. Objednání kurzů

2.1. Nabídku našich kurzů motoškoly (služeb) najdete na našich webových stránkách. Webové stránky obsahují všechny potřebné informace o službách, nicméně i přes to s vámi můžeme uzavřít smlouvu za podmínek, které si ujednáme individuálně.

2.2. Na webových stránkách si můžete vybrat termín kurzu, který vám vyhovuje (dále jen „termín kurzu“). Po vybrání termínu kurzu je třeba vyplnit objednávkový formulář, ten obsahuje zejména informace o:

a) vás jako našem zákazníkovi

b) termínu, podrobnostech o službách a typu kurzu motoškoly;

c) ceně;

d) způsobu úhradu ceny;

Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „objednávka“).

2.3. Poté, co obdržíme kompletní objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu – smlouvu o poskytování služeb jsme uzavřeli okamžikem doručení tohoto potvrzení..

2.4. Jste povinni zkontrolovat všechny zadané a vyplněné údaje a jejich správnost, za chybně uvedené nebo chybějící údaje a související škodu bohužel neodpovídáme.

2.5. Pokud bychom v objednávce našli neobvyklé nebo nepravděpodobné údaje, můžeme vás před potvrzením objednávky ještě kontaktovat a ověřit si správnost těchto údajů nebo registraci nepřijmout, o tom vás ale vždy informujeme e-mailem.

2.6. Vezměte prosím na vědomí, že informace o našich službách nabízených prostřednictvím webových stránek jsou nabídkou služeb, která má pouze informativní charakter, tato nabídka se nepovažuje za návrh dodat služby a ohledně nabízených služeb nejsme povinni uzavřít smlouvu.

2.7. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

2.8. Souhlasíme s tím, že můžete svou účast v kurzu přenechat třetí osobě.

2.9. Po osobní a individuální domluvě je možné zajistit občerstvení.

3. Cena kurzu, platební podmínky

3.1. U kurzu je vždy zveřejněna cena kurzu. Jsme plátci DPH a cena kurzu je uvedena včetně DPH i včetně veškerých dalších daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené ceně kurzu, nejsme povinni služby za takto zjevně chybně uvedenou cenu poskytnout a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena smlouva s takto chybnou cenou kurzu, jsme oprávněni od ní odstoupit.

3.2. Spolu s potvrzením objednávky vás vyzveme k platbě ceny kurzu. Cenu kurzu lze uhradit převodem na účet č. 115-7056690217/0100, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení potvrzení objednávky, abychom vám mohli garantovat rezervovaný termín kurzu. Platby v hotovosti na místě neakceptujeme.

3.3. V případě, že cena kurzu bude uhrazena později než do 7 pracovních dní od obdržení potvrzení objednávky, nemůžeme vám poptávaný termín kurzu garantovat a případně se domluvíme na náhradním termínu kurzu.

3.4. Cena kurzu se považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

4. Průběh kurzu

4.1. Konání kurzu je zahájeno na vojenském záložním letišti Tchořovice u Blatné, pozice na mapě: 49.4312372N, 13.7871028E.

4.2. Každý kurz se skládá ze tří základních částí:

a) Uzavřená plocha Praktický výcvik intenzivního brždění, průjezdu zatáček, jemné motoriky a správného ovládání stroje.

b) Výuková trasa „A“ v běžném provozu ve skupině maximálně dvou jezdců s instruktorem Silnice I. a II. třídy s výborným povrchem a táhlými přehlednými zatáčkami.

c) Výuková trasa „B“ v běžném provozu ve skupině maximálně dvou jezdců s instruktorem. Horská silnice I. třídy s výborným povrchem a středně rychlými zatáčkami, do kterých je horší viditelnost.

4.3. Vzhledem k tomu, že velká část kurzů probíhá i v silničním provozu, kontrolujeme při registraci řidičské průkazy a totožnost jezdců. Proto prosíme, mějte u sebe řidičský a občanský průkaz. Jako jezdci se musíte dostavit na kurzy ve zdravotním stavu, který vám umožňuje kurzy absolvovat. V případě, kdy se dostavíte na kurz pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebo bez platného řidičského průkazu nebo v nezpůsobilém zdravotním stavu, nebudete moci kurz absolvovat bez nároku na vrácení ceny za kurz.

4.4. Jako jezdec musíte mít vhodnou výstroj na motocykl – ideálně koženou kombinézu nebo motorkářskou textilní bundu a kalhoty, nepoškozenou helmu, rukavice, boty na motocykl, doporučujeme i chránič páteře viz Motoškola BESIP – https://www.motoskola-srsen.cz/galerie?p=video Pokud se dostavíte v nevhodném oblečení (běžné džínové kalhoty či bunda, tenisky, tričko atd.) nebo bez helmy či rukavic, nebudete moci kurz absolvovat bez nároku na vrácení celé částky ceny kurzu.

4.5. Váš motocykl by měl být na kurz řádně připraven. Na místě bude probíhat technická přejímka týkající se zejména oleje (únik a hladina), funkčnosti tlumičů, světel a blinkrů, zrcátek, brzd a pneumatik (stav a správné nahuštění). Během technické přejímky získáte navíc zpětnou vazbu k technickému stavu vašeho motocyklu a doporučení na zlepšení. Pokud motocykl nebude splňovat základní technické požadavky, nebudete moci kurz absolvovat bez nároku na vrácení čátky ceny kurzu. Ve vzdálenosti 3km od místa registrace do kurzů v obci Lnáře je k dispozici čerpací stanice, kde můžete doplnit benzin. Doporučujeme každému účastníkovi, aby na kurz přijel již s plnou nádrží a nezdržoval se tak průběh výuky.

5. Bezpečnost a další povinnosti:

5.1. Kurzy probíhají jak na neveřejné komunikaci (letiště) tak i v běžném provozu na veřejných komunikacích. Cena kurzu nezahrnuje pojistná rizika týkající se jezdců ani motocyklů.

5.2. Účastí na kurzu souhlasíte s tím, že váš zdravotní stav umožňuje se kurzu účastnit. Kurz vyžaduje fyzickou aktivitu a není vhodný pro osoby s kardiovaskulárními a chronickými onemocněními.

5.3. Kurzu se nesmíte zúčastnit, pokud jste pod vlivem alkoholu, léků, drog nebo jiných návykových látek.

5.4. Zavazujete se se během kurzu chovat tak, abyste neohrozili sebe, ostatní účastníky ani třetí osoby a zavazujete se dodržovat veškeré právní předpisy České republiky, tyto podmínky i pokyny instruktorů. V případě nerespektování této povinnosti je instruktor kurzu kurz oprávněn kdykoliv oprávněn ukončit bez nároku na vrácení ceny kurzu.

5.5. Berete na vědomí, že se kurzu účastníte výhradně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a my neodpovídáme za žádné škody, které vám během kurzu vzniknou. Nemáte také nárok na náhradu jakýchkoli výdajů nebo nákladů souvisejících s účastí na kurzu (např. proplacení benzínu).

6. Storno podmínky

6.1. Pokud kurz neproběhne v domluvený termín a čas v důsledku vyšší moci, tedy například v případě extrémně nepříznivého počasí nebo v důsledku omezení nebo opatření přijatých za účelem ochrany zdraví, nabídneme vám nový (náhradní) termín konání kurzu. Neodpovídáme za škodu, která neuskutečněním kurzu vznikne. O tom, zda se jedná o tak extrémní počasí nebo tak vážné situace, že je nezbytné kurz zrušit, rozhodujeme my a oznámíme vám to v co možná největším předstihu dle aktuálních povětrnostních podmínek.

6.2. V případě, že nás neinformujete o tom, že o náhradní nebo nový termín kurzu nemáte zájem nebo s ním nesouhlasíte, jsme oprávněni předpokládat, že s náhradním nebo novým plněním souhlasíte.

6.3. V případě, že se nemůžete kurzu zúčastnit, dejte nám to vědět na náš e-mail a další postup domluvíme individuálně.

6.4. Pokud se kurzu nezúčastníte bez dostatečné předchozí omluvy, nemusíme vám cenu kurzu vracet. V ostatních případech je vrácení ceny kurzu možné, pokud se na tom dohodneme.

6.5. Souhlasíme s tím, že můžete své zaplacené místo v kurzu přenechat třetí osobě. Jste povinni v takovém případě zajistit, aby tato třetí osoba (náhradník) byl seznámen s těmito obchodními podmínkami.

6.6. Jakýkoli prodej nebo placené přenechání účasti v kurzu za cenu převyšující původní zaplacenou cenu kurzu je zakázáno. Porušení těchto podmínek bude považováno za podstatné porušení smlouvy a v takovém případě jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Tím účastník ztrácí právo na účast v kurzu a my máme nárok na smluvní pokutu v plné výši ceny kurzu, tedy smlouva zaniká bez nároku na vrácení již uhrazené ceny.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Tento článek se uplatní jen v případě, že se do kurzu registrujete jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti.

7.2. Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím internetu nebo e-mailu do 14 dnů od uzavření smlouvy a v tomto případě vám vrátíme zaplacenou cenu kurzu do 14 dnů od té doby, co jste od smlouvy odstoupili. Peníze vám zašleme na účet, ze kterého jsme cenu kurzu obdrželi.

7.3. Vezměte ale prosím na vědomí, že nemáte právo odstoupit od smlouvy, pokud se s vaším výslovným souhlasem služby (v tomto případě kurz) poskytují před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (za takový výslovný souhlas považujeme, pokud se zaregistrujete na termín kurzu, který se koná do 14 dnů ode dne, kdy je mezi námi uzavřena smlouva).

7.4. Pokud byste se rozhodli odstoupit od smlouvy, prosíme, využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek.

8. Reklamace

8.1. Pokud máte za to, že kurz má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména s občanským zákoníkem). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny kurzu. Nelze-li vadu odstranit, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny kurzu.

8.2. Vezměte ale, prosíme, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba (kurz) neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

8.3. Reklamaci našich služeb, prosíme, zašlete na e-mail: srssen@seznam.cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu Vosí č.ev. 4, 340 12 Švihov.

8.4. Prosím, uveďte k reklamaci následující:

a) vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

b) prokázání poskytnutí služby.

8.5. Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

9. Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele, živnostenské oprávnění

9.1. V případě problému se jako spotřebitelé můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.2. K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.